Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

The Atlantic World Home Themes Collections About the Site Partners Site Map Advanced Search
 
 Collections  Interpretive Texts

Henry Hudson

  The Atlantic World Home >> The Dutch in America, 1609-1664 >> Exploration and Discovery >> Henry Hudson

Hudson's date of birth and the details of his early life are undocumented. Records indicate that he was married and had three sons. He led four important expeditions, three for the English and one for the Dutch. In 1607 he was engaged by the English Muscovy Company to find a new route to Asia. He was directed to search for a northeast passage in the open waters between Greenland and Spitzbergen. Unable to find an opening in the ice, he returned to England in September. The Muscovy Company financed a second voyage by Hudson in 1608. Taking a more easterly route than he had the previous year, Hudson sailed along the coast of Norway and around the North Cape, hoping to find a passage between Spitzbergen and Novaya Zemlya. Again finding the sea blocked by ice, he returned to England.

By this time, Hudson had become widely known in Europe as an explorer of the Arctic waters. In 1609 the Lords Seventeen of the Dutch United East India Company took him into their service and asked him to search once again for the northeast passage. It was on this voyage on his ship, the Half Moon, that Hudson turned westward and crossed the Atlantic to explore the river that now bears his name. Hudson returned to America in 1610, this time in the service of the English. In early August, he entered the vast body of water now known as Hudson Bay. On June 22, 1611, a mutiny broke out among the crew of his ship, the Discovery. The mutineers seized Hudson, his son, and seven other members of the crew and set them adrift in a small boat. They were never heard from again.


1. Like other seventeenth-century explorers, Hudson was preoccupied with finding the Northwest Passage. This 1671 map illustrates the Atlantic coasts of North and South America but is vague about the geography of western North America. It was not until 1906 that the Norwegian explorer Roald Amundsen finally completed the first voyage from the Atlantic to the Pacific oceans through the waters of the Canadian Arctic, thereby proving the existence of the Northwest Passage.

2. Hudson became a heroic figure in nineteenth-century America, as reflected in this popular print depicting the mutiny that led to his death. After surviving an attack by Eskimos, eight of the mutineers eventually made it back to England, where six of them were tried for murder.

3. In 1909, for the three hundredth anniversary of Hudson's third voyage, a full-size replica of Hudson's ship, Half Moon, sailed into New York Harbor.


Caption follows

"Totius America Descriptio per Gerardum A. Schagen" (Description of all of America by Gerardus A. Schagen), from De Nieuwe en onbekende weereld of beschryving van America en 't Zuid-Land (The new and unknown world, or description of America and the South-land), Arnoldus Montanus, 1671. LC Rare Book and Special Collections Division. (1)


Caption follows

Henry Hudson, LC Prints and Photographs Division. (2)Caption follows

The HALF MOON (sailing ship, with bow in left foreground) in New York Harbor, Stereo-Travel Company, c1909. LC Prints and Photographs Division. (3)


Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

De Atlantische Wereld Home Thema's Collecties Over de site Partners Sitemap Uitgebreid Zoeken
 
 Collecties  Toelichting

Henry Hudson

  De Atlantische Wereld Home >> De Nederlanders in Amerika, 1609-1664 >> Verkenning en ontdekking >> Henry Hudson

Hudson's geboortedatum en de gegevens uit zijn jeugd zijn niet goed gedocumenteerd. Uit registers blijkt dat hij getrouwd was en vier zoons had. Hij heeft vier belangrijke expedities geleid, drie voor de Engelsen en één voor de Nederlanders. In 1607 werd hij door de Engelse Moskovische Compagnie aangesteld om een nieuwe doorvaart te vinden naar Azië. Hij kreeg opdracht in de open wateren tussen Groenland en Spitsbergen een noordoostelijke doorvaart te vinden. In september keerde hij terug naar Engeland, omdat hij geen doorgang in het ijs kon vinden. De Moskovische Compagnie financierde een tweede reis van Hudson in 1608. Deze keer voer hij meer oostelijk dan het jaar daarvoor. Hij zeilde langs de kust van Noorwegen, rond de Noordkaap en hoopte een doorvaart te vinden tussen Spitsbergen en Nova Zembla. Opnieuw hield het ijs hem tegen en keerde hij terug naar Engeland.

Inmiddels had Hudson in heel Europa bekendheid verworven als ontdekkingsreiziger van de Noordelijke IJszee. In 1609 namen de Heren Zeventien van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) hem in dienst en vroegen hem nogmaals op zoek te gaan naar de noordoostelijke doorvaart. Het was op deze reis dat Hudson op zijn schip, de Halve Maen, in westelijke richting koerste, de Atlantische Oceaan overstak en ten slotte de rivier de Hudson ontdekte, die nu zijn naam draagt. In 1610 keerde Hudson terug naar Amerika, ditmaal in dienst van de Engelsen. Begin augustus voer hij de brede baai binnen die tegenwoordig bekend staat als de Hudsonbaai. Op 22 juni 1611 brak er een muiterij uit onder de bemanning van zijn schip, de Discovery. De muiters overmeesterden Hudson, zijn zoon en zeven andere leden van de bemanning en zetten hen overboord in een klein bootje. Niemand heeft ooit nog iets van hen vernomen.


1. Net als andere 17de-eeuwse ontdekkingsreizigers was Hudson in de ban van het vinden van de "noordwestelijke doorvaart". Deze kaart uit 1671 laat de Atlantische kusten van Noord- en Zuid-Amerika zien, maar is vaag over de geografie van het westen van Noord-Amerika. Pas in 1906 zou de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen uiteindelijk de reis van de Atlantische Oceaan naar de Grote Oceaan via de wateren van het Canadese noordpoolgebied volbrengen en zo het bewijs leveren dat er een noordwestelijke doorvaart was.

2. Hudson werd in het Amerika van de 19de eeuw een held, zoals deze populaire prent laat zien. De prent verbeeldt de muiterij die tot zijn dood leidde. Na een aanval van Eskimo's te hebben overleefd keerden acht van de muiters uiteindelijk terug naar Engeland, waar zes van hen op beschuldiging van moord terechtstonden.

3. In 1909 zeilde, ter viering van de 300ste verjaardag van Hudson's derde reis, een op ware grootte gemaakte replica van Hudson's schip, de Halve Maen, de haven van New York binnen.


Caption follows

"Totius Americae Descriptio per Gerardum A. Schagen" (Beschrijving van heel Amerika door Gerardus A. Schagen), uit De Nieuwe en onbekende weereld of beschryving van America en 't Zuid-Land, Arnoldus Montanus, 1671. LC Zeldzame Boeken en Bijzondere Collecties. (1)


Caption follows

Henry Hudson, LC Prenten en Foto's Afdeling. (2)Caption follows

The HALF MOON (sailing ship, with bow in left foreground) in New York Harbor (Het zeilschip de HALVE MAEN, met de boeg links op de voorgrond, in de haven van New York), Stereo Travel Company, ca. 1909. LC Prenten en Foto's Afdeling. (3)